O společnosti

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za Vaši důvěru, které se nám dostává a které si velmi vážíme. Naše společnost prošla mnoha etapami rozvoje, stejně jako celá společnost a i mnoho našich partnerů.

V oblasti automatizace a automatizačních procesů se pohybujeme již  více jak 15 let, vzhledem k potřebám trhu a našich zákazníků, jsem se vydali cestou změny, abychom Vám mohli být blíž než doposud a lépe mohli vyhovět  Vašim nárokům.  Naše činnost se vždy opírala o široké odborné znalosti a zkušenosti našich pracovníků a zároveň o potřeby našich zákazníků. Zároveň jsme vybudovali kvalitní a stabilní vztahy s našimi dodavateli, kteří tvoří nedílnou součást v naší úspěšné firmě.

Naši společnost jsme restrukturalizovali a nadále se věnujeme inovačním procesům a rozvoji našich vlastních výrobních kapacit. Tento záměr posouvá firmu dále a významně rozšiřuje naše výrobní a vývojové kapacity. Veškeré naše snažení je zaměřeno na upevnění a rozšíření pozice na trhu a vytvoření stabilního prostředí pro naše nové i stávající klienty.